četvrtak, 26. maj 2016.

Raspisana javna nabavka za personalne asistente

Sekretarijat za socijalnu zaštitu danas je po prvi put objavio javnu nabavku usluge personalne asistencije, čime je ova usluga  i praktično ušla u sistem socijalne zaštite grada Beograda.   

– Kao što smo i obećali, ovo pitanje rešavamo sistemski i na taj način omogućavamo trajnu pomoć i podršku našim sugrađanima kojima je to najpotrebnije. Tokom ove godine uslugu će pružati 50 personalnih asistenata za 50 lica sa invaliditetom – rekao je gradonačelnik Siniša Mali.
On je dodao da Grad Beograd nastoji da, osim što unapređuje postojeće usluge socijalne zaštite, uspostavlja nove servise podrške namenjene populaciji osoba sa invaliditetom.

– Pored uvođenja usluge lični pratilac deteta namenjene deci i mladima sa smetnjama u razvoju, koja svoju potvrdu već ima u praksi, usluga personalne asistencije po prvi put je dostupna punoletnim licima sa invaliditetom koja su sposobna za samostalno donošenje odluka – istakao je Mali.
Personalni asistenti se angažuju na poslovima pružanja odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku usluge neophodna kako za zadovoljavanje ličnih potreba tako i za uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, u cilju uspostavljanja što veće samostalnosti.

Odabir lica koja će imati pravo na uslugu personalne asistencije vršiće nadležno odeljenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, prema mestu prebivališta korisnika.