четвртак, 26. мај 2016.

Расписана јавна набавка за персоналне асистенте

Секретаријат за социјалну заштиту данас је по први пут објавио јавну набавку услуге персоналне асистенције, чиме је ова услуга  и практично ушла у систем социјалне заштите града Београда.   

– Као што смо и обећали, ово питање решавамо системски и на тај начин омогућавамо трајну помоћ и подршку нашим суграђанима којима је то најпотребније. Током ове године услугу ће пружати 50 персоналних асистената за 50 лица са инвалидитетом – рекао је градоначелник Синиша Мали.
Он је додао да Град Београд настоји да, осим што унапређује постојеће услуге социјалне заштите, успоставља нове сервисе подршке намењене популацији особа са инвалидитетом.

– Поред увођења услуге лични пратилац детета намењене деци и младима са сметњама у развоју, која своју потврду већ има у пракси, услуга персоналне асистенције по први пут је доступна пунолетним лицима са инвалидитетом која су способна за самостално доношење одлука – истакао је Мали.
Персонални асистенти се ангажују на пословима пружања одговарајуће индивидуалне практичне подршке која је кориснику услуге неопходна како за задовољавање личних потреба тако и за укључивање у образовне, радне и друштвене активности у заједници, у циљу успостављања што веће самосталности.

Одабир лица која ће имати право на услугу персоналне асистенције вршиће надлежно одељење Градског центра за социјални рад у Београду, према месту пребивалишта корисника.